Saniklar Maxi 2000 Multi.

Artikelnummer 132 Kategorier ,

1 019 kr

Saniklar Maxi 2000 är en långsamt löslig 200 grams klortablett, som under en vecka avger en underhållsdos av klor, flocknings- och algmedel.

1 019 kr

Vi erbjuder smarta betalningslösningar  som bland annat Klarna

I lager

Saniklar Maxi 2000 är en långsamt löslig 200 grams klortablett, som under en vecka avger en underhållsdos av klor, flocknings- och algmedel.

Vi erbjuder smarta betalningslösningar  som bland annat Klarna

I lager

I lager

Beskrivning

Saniklar Maxi 2000 är en långsamt upplösande 200 g klortablett som kan frigöra en underhållsdos av klor, flockningsmedel och algmedel i en vecka.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar cyanurinsyrahalten i poolen. Om cyanurinsyrahalten överstiger 50 mg / l, späd då ut med rent vatten.

 

Bruksanvisning
Läs alla nedanstående instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder produkten: Får inte blandas med andra produkter. Får aldrig lösas upp före tillsättning.
Maxi 2000 är en specialformulerad 200-gramstablett med flera funktioner: Desinfektion · Stabilisering · Flockning · pH-reglering · Motverkar algtillväxt
1. Mät vattnets pH-värde och justera vid behov till pH 7,0 – 7,4.
2. Mät poolens klorhalt med pooltestern och justera till 1 – 3 mg/l med Saniklar Super Boost Granulat.
3. Tillsätt en tablett per 25 m³ poolvatten.
4. Beroende på hur snabb upplösning av tabletten som önskas, klipp av större eller mindre hörn av tablettpåsen och placera tabletten i bräddavlopkorgen, en tablettflotte eller i en klorinator.
5. Kasta aldrig tabletter direkt i poolen – det finns risk för avfärgning av viny
VARNING!
Förorening eller felaktig användning av produkten kan förorsaka brand, explosion eller skapa giftiga gaser. Produkten får aldrig komma i kontakt med eller blandas med andra material av något slag, inräknat andra vattenrenande produkter (och doseringsutrustningar). Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den reagera våldsamt under utveckling av varma och giftiga gaser, och då stänka kraftigt. Denna produkt innebär en risk för hälsa och miljö, och vi rekommenderar att återförsäljarna noga läser tillhörande säkerhetsdatablad och instruktionerna på förpackningen. Sprid aldrig ut produkten eller lägg en tabletthållare på vattenytan om det finns badande i vattnet. Placera aldrig tabletthållaren i skimmern. Om halten av fritt klor är högre än 5 mg/l ska nivån reduceras med antiklor innan poolen används. Före bad fyller man en ren hink med 10 liter vatten. Ta bort tabletthållaren ur poolen och lägg den i hinken med vatten, som ska förvaras utom räckhåll för de badande. Efter badet placeras tabletthållaren åter i poolen, tillsammans med vattnet i hinken.

Mer information

Vikt 2.6 kg
Dimensioner 19.5 × 19.5 × 14 cm
Tillverkare

Lägg till din rubriktext här

Kategorier

LÄR DIG MER OM: