ALLTID -10% PÅ ALL KEMI, NÄR DU KÖPER FILTER

RABATTEN DRAS AUTOMATISKT I KASSAN

Balansprodukter

Balansprodukter

Det är viktigt, att vattnet är i balans – både vad gäller pH-värdet och alkaliniteten. Om dessa två värden är i balans är det mycket enklare att styra ditt badvatten.

Om alkaliniteten är för hög kan pH-värdet för ditt vatten inte ändras. Är alkaliniteten istället för lågt, leder det till att pH-värdet blir instabilt. Kom därför ihåg att mäta alkaliniteten i vattnet.

Det är viktigt, att vattnet är i balans – både vad gäller pH-värdet och alkaliniteten. Om dessa två värden är i balans är det mycket enklare att styra ditt badvatten.

Om alkaliniteten är för hög kan pH-värdet för ditt vatten inte ändras. Är alkaliniteten istället för lågt, leder det till att pH-värdet blir instabilt. Kom därför ihåg att mäta alkaliniteten i vattnet.

Uttryck och produkter att känna till

Alkalinitet – vattnets buffringsförmåga

Alkaliniteten i spavattnet avgör hur lätt eller svårt det är att reglera vattnets pH-värde.

Hög alkalinitet spavatten

För hög alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) är pH-värdet stabilt vilket gör att det blir svårt att ändra ett för högt eller lågt pH-värde. För att sänka alkanitet kan du använda SpaCare Alka Down Alkanitet eller Delphin Spa PH Minus Granular

Låg alkalinitet spavatten

Får låg alkalinietet (<60 mg/l CaCO3) är vattnets pH-värde instabilt vilket i sin tur gör att det blir svårt att reglera. Alkaliniteten kan höjas med tex SpaCare Akla Up eller Delphin Spa Alka Up

Rätt alkalinitet spabad

Med rätt alkalinitet (>60 mg<150 /l CaCO3) blir det lätt att reglera pH-balansen i spavattnet.

Läs mer om Alkalinitet på slu.se 

Läs mer om alkalinitet på Wikipedia.

Läs mer om buffertkapacitet på Wikipedia.

pH-värde Spabad

pH måste justeras för att rena vattnet ordentligt. Vattnets pH anger om vattnet är alkaliskt (basiskt) eller surt. Det optimala pH-värdet för vattenrengöring för spabad är 7,2–7,6. pH-värdet kan variera beroende på vattnets hårdhet, temperatur och nederbörd och bör kontrolleras regelbundet.

Läs med om pH-värde på phbalans.com och Wikipedia.se

Med SMARTTEST PHOTOMETER kan d snabbt och enkelt mäta  exakta  av pH, alkalinitet, klor, brom och cyanursyra

 

 

Lägg till din rubriktext här