ALLTID -10% PÅ ALL KEMI, NÄR DU KÖPER FILTER

RABATTEN DRAS AUTOMATISKT I KASSAN

Balansprodukter

Balansprodukter

Det är viktigt, att vattnet är i balans – både vad gäller pH-värdet och alkaliniteten. Om dessa två värden är i balans är det mycket enklare att styra ditt badvatten.

Om alkaliniteten är för hög kan pH-värdet för ditt vatten inte ändras. Är alkaliniteten istället för lågt, leder det till att pH-värdet blir instabilt. Kom därför ihåg att mäta alkaliniteten i vattnet.

Det är viktigt, att vattnet är i balans – både vad gäller pH-värdet och alkaliniteten. Om dessa två värden är i balans är det mycket enklare att styra ditt badvatten.

Om alkaliniteten är för hög kan pH-värdet för ditt vatten inte ändras. Är alkaliniteten istället för lågt, leder det till att pH-värdet blir instabilt. Kom därför ihåg att mäta alkaliniteten i vattnet.

DELPHIN Spa Alka Up

75 kr

DELPHIN Spa Hardness Up (Calcium Up)

87 kr

DELPHIN Spa Kalkstabilisator

263 kr

DELPHIN Spa pH Minus Granulat

87 kr

DELPHIN Spa pH Plus

83 kr

SpaCare Alka Down Alkalinitet

197 kr

SpaCare Alka Up Alkalitet

164 kr

SpaCare Calcium Up

165 kr

SpaCare pH-Minus Granular

119 kr

SpaCare pH-Minus Liquid

129 kr

SpaCare pH-Plus Granular

119 kr

SpaCare pH-Plus Liquid

129 kr

SpaCare Startpaket

1 399 kr

SpaCare SwimSpa pH-Down Granular – 1,5 kg

175 kr

SpaCare SwimSpa pH-Up Granular – 1 kg

175 kr

SpaCare SwimSpa Startpaket

1 299 kr

Teststickor Klor / pH / Alkalinitet – 50 strips

179 kr

Uttryck och produkter att känna till

Alkalinitet – vattnets buffringsförmåga

Alkaliniteten i spavattnet avgör hur lätt eller svårt det är att reglera vattnets pH-värde.

Hög alkalinitet spavatten

För hög alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) är pH-värdet stabilt vilket gör att det blir svårt att ändra ett för högt eller lågt pH-värde. För att sänka alkanitet kan du använda SpaCare Alka Down Alkanitet eller Delphin Spa PH Minus Granular

Låg alkalinitet spavatten

Får låg alkalinietet (<60 mg/l CaCO3) är vattnets pH-värde instabilt vilket i sin tur gör att det blir svårt att reglera. Alkaliniteten kan höjas med tex SpaCare Akla Up eller Delphin Spa Alka Up

Rätt alkalinitet spabad

Med rätt alkalinitet (>60 mg<150 /l CaCO3) blir det lätt att reglera pH-balansen i spavattnet.

Läs mer om Alkalinitet på slu.se 

Läs mer om alkalinitet på Wikipedia.

Läs mer om buffertkapacitet på Wikipedia.

pH-värde Spabad

pH måste justeras för att rena vattnet ordentligt. Vattnets pH anger om vattnet är alkaliskt (basiskt) eller surt. Det optimala pH-värdet för vattenrengöring för spabad är 7,2–7,6. pH-värdet kan variera beroende på vattnets hårdhet, temperatur och nederbörd och bör kontrolleras regelbundet.

Läs med om pH-värde på phbalans.com och Wikipedia.se

Med SMARTTEST PHOTOMETER kan d snabbt och enkelt mäta  exakta  av pH, alkalinitet, klor, brom och cyanursyra

 

 

Lägg till din rubriktext här