Saniklar Maxi 2000 5kg

989 kr

Saniklar Maxi 2000 är en långsamt löslig 200 grams klortablett, som under en vecka avger en underhållsdos av klor, flocknings- och algmedel.

Slut i lager

Artikelnr: 130 Kategorier: , ,

Beskrivning

När ska du använda Saniklar Maxi 2000 5kg?

Saniklar Maxi 2000 5kg är en långsamt upplösande 200 g klortablett som kan frigöra en underhållsdos av klor, flockningsmedel och algmedel i en vecka.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar cyanurinsyrahalten i poolen, förslagsvis med en Photometer. Om cyanurinsyrahalten överstiger 50 mg / l, späd då ut med rent vatten.

Bruksanvisning:

Vi rekommenderar starkt att du läser igenom alla nedanstående instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. Denna produkt får absolut inte blandas med andra produkter eller lösas upp före tillsättning.

Saniklar Maxi 2000 5kg är en specialformulerad 200-gramstablett med flera funktioner: Desinfektion · Stabilisering · Flockning · pH-reglering · Motverkar algtillväxt
1. Mät vattnets pH-värde och justera vid behov till pH 7,0 – 7,4.
2. Mät poolens klorhalt med pooltestern och justera till 1 – 3 mg/l med Saniklar Super Boost Granulat.
3. Tillsätt en tablett per 25 m³ poolvatten.
4. Beroende på hur snabb upplösning av tabletten som du önskar så kan du klippa av större eller mindre hörn av tablettpåsen. Placera därefter tabletten i bräddavlopkorgen, en tablettflotte eller i en klorinator.
5. Kasta aldrig tabletter direkt i poolen – det finns risk för avfärgning av viny

VARNING!

Förorening eller felaktig användning av produkten kan förorsaka brand, explosion eller skapa giftiga gaser.

Det är av yttersta vikt att du säkerställer att denna produkt aldrig kommer i kontakt med eller blandas med andra material av något slag, inräknat andra vattenrenande produkter (och doseringsutrustningar).

Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den reagera våldsamt under utveckling av varma och giftiga gaser, och då stänka kraftigt.

Denna produkt innebär en risk för hälsa och miljö, och vi rekommenderar att återförsäljarna noga läser tillhörande säkerhetsdatablad och instruktionerna på förpackningen.

Sprid aldrig ut produkten eller lägg en tabletthållare på vattenytan om det finns badande i vattnet.

Placera aldrig tabletthållaren i skimmern.

Om du konstaterar att halten av fritt klor i din pool är högre än 5 mg/l ska nivån reduceras med antiklor innan poolen används.

Före bad fyller man en ren hink med 10 liter vatten. Ta därefter bort tabletthållaren ur poolen och lägg den i hinken med vatten. Se till att förvara den utom räckhåll för de badande. Efter badet placerar du tabletthållaren åter i poolen, tillsammans med vattnet i hinken.

Ytterligare information

Vikt 5.2 kg
Dimensioner 22.5 × 22.5 × 19 cm
Tillverkare