DELPHIN Spa Quick Tabs

239 kr

DELPHIN Spa Klor Tabs 20g är perfekt för spabadet som inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet). Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs alltid en chockklorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring.

I lager

Artikelnr: 4557001 Kategorier: , ,

Beskrivning

När ska du använda dig av DELPHIN Spa Quick Tabs?

DELPHIN Spa Klor Tabs är perfekt för spabadet som inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet). Vid nypåfyllning eller vattenbyte behöver du alltid genomföra en chockklorering. Likaså genomför du en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring. För att förhindra att bakterier förökar sig måste du permanent desinficera det varma källvattnet och döda mikroorganismer.

DELPHIN Oxi Booster är en unik kombination av klor och aktivt syre för en mycket effektiv chockbehandling. Klorvärdet höjs snabbt och desinficerar spabadsvattnet. Värdet sjunker även snabbare än vid vanligt klor och det är därmed möjligt att bada redan kort tid efter en chockbehandling. Tänk på att desinfektion alltid följer efter testning och inställning av pH-värdet.

Om det är fel pH-värde fungerar inte klormedlet. Klorvärdet får inte överstiga det rekommenderade området. Visar testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ. Snabbast sänker man värdet genom att tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Alternativt så kan du byta ut vattnet eller delar av ditt spabadsvatten. Det tredje alternativet är att vänta. I så fall bör värdet bara ligga något över det rekommenderade och spabadet får förstås inte användas innan klorvärdet har gått ner.

Användning

Tillsätt Spa Quick Tabs i angivet fack i ditt spabad eller i breddavloppet/skimmern. Blanda aldrig denna kemikalie torrt med andra kemikalier! Transportera och lagra produkten utom räckhåll för barn, stående och i originalförpackningen, kallt och mörkt.

Dosering

Vid chockklorering och efter vattenbyte: tillsätt 1 tablett per 1000 liter vatten.

Efter varje bad: Chockklorera med följande dosering: 1 tablett per person och timme och 1000 liter vatten, sedan behöver du vänta 6 timmar med att bada efter en chockklorering, mät för säkerhets skull klorvärdet innan bad.

Vidare så är det viktigt att ha i åtanke att om du inte använder ditt spabad på ett tag så bör du: tillsätt 1-2 tabletter per vecka (om du reser bort ett längre tid: använd Spa Klor Tabs i kombination en Spa Klor/Brom doseringsflottör.)

Tips

Cyanursyra DELPHIN SPA Klor, Quick Tabs 20g och Klor Tabs 20g innehåller stabiliserat klor. Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra men denna bindning upplöses när klor reagerar med organiska föroreningar. Cyanursyran är kvar i vattnet och när koncentration av cyanursyran blir för hög, blockerar den kloret från att oxidera med smutspartiklarna, som följd kan det totala klorvärdet som du uppmäter i ditt spabadsvatten ligga i det idealiska området. Däremot så kan andelen av fritt klor i vattnet vara för liten. Då kommer inte desinfektionen att fungera. Det går bra att ha en cyanursyranivå på 30-50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till över 100 mg/l är vår rekommendation att reducera mängden genom att tappa ut en del av vattnet och ersätta med nytt.

Innehåll: 1kg, 50 tabletter á 20g

Ytterligare information

Vikt 1 kg