DELPHIN Spa Klor

197 kr

DELPHIN Spa Klor – en klorprodukt som ser till att hålla ditt spabadsvatten fräscht och rent från bakterier. Snabblösande klorgranulat som används båda till kontinuerlig klorering och ckockklorering.

I lager

Artikelnr: 4555001 Kategorier: , , ,

Beskrivning

När ska du använda dig av DELPHIN Spa Klor?

DELPHIN Spa Klor – en klorprodukt som ser till att hålla ditt spabadsvatten fräscht och rent från bakterier. Snabblösande klorgranulat som används båda till kontinuerlig klorering och ckockklorering.

Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomför du med denna produkt chockklorering. Likaså genomför du en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar. Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring.

Det är nödvändigt att med jämna mellanrum se till att vattnet är fritt från smuts och mikroorganismer. DELPHIN Oxi Booster är en unik kombination av klor och aktivt syre som kan ge en mycket effektiv chockbehandling. Klorhalten stiger snabbt och desinficerar det varma källvattnet. Jämfört med vanligt klor sjunker värdet snabbare, så du kan ta ett bad strax efter chockbehandling. Tänk på att alltid desinficera efter testning och pH-inställning. Om pH-värdet inte är korrekt fungerar inte klormedlet. Klorvärdet får inte överskrida det rekommenderade intervallet.

Visar testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ. Snabbast sänker man värdet genom att tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Alternativt kan du byta ut vattnet eller delar av ditt vatten. Det tredje alternativet är att vänta. Detta alternativ är endast aktuellt för dig om värdet endast ligga något över det rekommenderade och du får inte använda ditt spabad förrän klorvärdet har gått ner.

Dosering

Vid chockklorering och efter vattenbyte: tillsätt 2-3 teskedar per 1000 liter vatten.

Efter varje bad: Chockklorera med följande dosering: 1 tesked per person och timme och 1000 liter vatten. Vänta 6 timmar med att bada efter en chockklorering, mät för säkerhets skull klorvärdet innan bad.

Om du inte använder ditt spabad på ett tag: tillsätt 3-6 teskedar per vecka (om du reser bort ett längre tid: använd Spa Klor Tabs i kombination en Spa Klor/Brom doseringsflottör.)

Användning

Lös först upp Spa Klor i en hink med vatten. Glöm inte att fylla med vatten först! Häll sedan långsamt i lösningen längs bassängkanten eller i breddavloppet. Använd inte samma tesked för livsmedel. Blanda aldrig denna kemikalie torrt med andra kemikalier! Transpotera och lagra produkten utom räckhåll för barn, stående och i originalförpackningen, kallt och mörkt.

Det medföljer en liten måttkopp i varje förpackning med Spa Klor, granulat.

Tips

Cyanursyra DELPHIN SPA Klor, Quick Tabs 20g och Klor Tabs 20g innehåller stabiliserat klor. Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra men denna bindning upplöses när klor reagerar med organiska föroreningar. Cyanursyran är kvar i vattnet och när koncentration av cyanursyran blir för hög, blockerar den kloret från att oxidera med smutspartiklarna. Som följd kan det totala klorvärdet som uppmäts ligga i det idealiska området medan andelen av fritt klor i vattnet är för liten så desinfektionen inte fungerar. Det går bra att ha en cyanursyranivå på 30-50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till över 100 mg/l är vår rekommendation att reducera mängden genom att tappa ut en del av vattnet och ersätta med nytt.

Att desinfisera med aktivt syre används som ett klorfritt alternativ. Speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukt kan aktivt syre med fördel användas. Vi rekommenderar att man använder produkter med aktivt syre som bas i kombination med en aktivator. Använd DELPHIN SPA Shock resp. ShockTabs 20g tillsammans med DELPHIN SPA Shock Support för att uppnå en bättre effektivitet. Det idealiska värdet av aktivt syre uppgår till 5 – 8 mg/l (ppm) ca 2 timmar efter dosering. Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Klor.

Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlighet om man vill undvika klor. DELPHIN SPA Brom Tabs 20g har en hög desinfektionskraft och är luktfri. Det idealiska bromvärdet är 2–3 mg/l (ppm). Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Shock eller DELPHIN SPA Klor.

OBS!

Blanda aldrig denna kemikalie torrt med andra kemikalier.
Denna produkt ska du alltid förvara utom räckhåll för barn.
Förvara produkten stående i originalförpackning, svalt och mörkt.

Innehåll: 1kg

 

FAQ för Spa Klor Granulat

Fråga 1: Hur doserar jag Spa Klor Granulat för bästa resultat i mitt spabad?
Svar: För optimala resultat, tillsätt 2-3 teskedar Spa Klor Granulat per 1000 liter vatten vid chockklorering eller när du fyller på med nytt vatten. Efter varje badtillfälle, använd 1 tesked per 1000 liter vatten. Vänta alltid 5-6 timmar efter chockklorering innan bad.

Fråga 2: När kan jag bada efter att ha tillsatt Spa Klor Granulat?
Svar: Efter att ha tillsatt klor granulat vid vanlig underhållsdosering, vänta cirka 10 minuter före bad. Vid chockklorering, vänta 5-6 timmar och kontrollera klorhalten före bad för säkerhet.

Fråga 3: Vilka värden bör jag sträva efter för att hålla mitt spabad rent och säkert?
Svar: Sträva efter att hålla bromvärdet mellan 2,0-4,0 mg/l, pH-värdet inom 7,0-7,4, och alkaliteten mellan 80-120 mg/l för bästa vattenkvalitet.

Fråga 4: Hur ofta bör jag rengöra mitt spabad och byta vatten?
Svar: Rengör det inbyggda rörsystemet med lämplig rengörare 3–4 gånger per år. Byt badvatten regelbundet, särskilt efter intensiv användning eller vid synlig förorening, och utför alltid en chockklorering efter att ha fyllt på med nytt vatten.

Fråga 5: Vad bör jag göra för att säkerställa säker användning av Spa Klor Granulat?
Svar: Använd produkten säkert genom att alltid läsa etiketten och produktinformation före användning. Förvara kemikalier säkert, oåtkomligt för barn, i originalförpackningen, på ett kallt och mörkt ställe. Undvik att blanda kemikalier.

Ytterligare information

Vikt 1 kg
Dimensioner 9.8 × 9.8 × 20.5 cm