DELPHIN Spa Klor Tabs Långtidsverkande

219 kr

DELPHIN Spa klor tabs 20g Långsamlösande klortabletter används till kontinuerlig klorering, speciellt om spabadet inte är i bruk under längre perioder.

 

 

I lager

Artikelnr: 4556001 Kategorier: , ,

Beskrivning

När ska du använda dig av DELPHIN Spa Klor Tabs Långtidsverkande?

DELPHIN Spa klor tabs 20g är perfekt för spabadet som inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet).

Det är nödvändigt att med jämna mellanrum se till att vattnet är fritt från smuts och mikroorganismer. DELPHIN Oxi Booster är en unik kombination av klor och aktivt syre som kan ge en mycket effektiv chockbehandling. Klorhalten stiger snabbt och desinficerar det varma källvattnet. Jämfört med vanligt klor sjunker värdet snabbare, så du kan ta ett bad strax efter chockbehandling. Tänk på att alltid desinficera efter testning och pH-inställning. Om pH-värdet inte är korrekt fungerar inte klormedlet. Klorvärdet får inte överskrida det rekommenderade intervallet.

Visar testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ. Snabbast sänker man värdet genom att tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Alternativt kan du byta ut vattnet eller delar av ditt vatten. Det tredje alternativet är att vänta. Detta alternativ är endast aktuellt för dig om värdet endast ligga något över det rekommenderade och du får inte använda ditt spabad förrän klorvärdet har gått ner.

Dosering

För långtidsdesinfektion: Tillsätt 1-5 klortabletter i en doseringsflottör (Spa Klor/Brom doseringsflottör), justera öppningen på flottören så att det kommer in tillräckligt med vatten, för att frigöra tillräckligt med klor, för att uppnå de önskade värderna. Håll sedan koll de kommande dygnen att utsöndringen av klor från flottören är tillräckligt/inte för hög, och justera spjällen på flottören efter behov.

Doseringsflottören fyller du på med nya tabletter vid behov. Ta alltid ur flottören från spabadet vid bad. Utöver långtidsdesinfektionen skall du göra en chockbehandling med Spa Klor eller Spa Shock regelbundet, minst varannan vecka.

Se också Spa Brom Tabs för ett mildare men lika smidigt alternativ som Spa Klor Tabs.

Tips

Cyanursyra DELPHIN SPA Klor, Quick Tabs och Klor Tabs innehåller stabiliserat klor. Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra men denna bindning upplöses när klor reagerar med organiska föroreningar. Cyanursyran är kvar i vattnet och när koncentration av cyanursyran blir för hög, blockerar den kloret från att oxidera med smutspartiklarna. Som följd kan det totala klorvärdet som uppmäts ligga i det idealiska området medan andelen av fritt klor i vattnet är för liten så desinfektionen inte fungerar. Det går bra att ha en cyanursyranivå på 30-50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till över 100 mg/l är vår rekommendation att reducera mängden genom att tappa ut en del av vattnet och ersätta med nytt.

Att desinfisera med aktivt syre används som ett klorfritt alternativ. Speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukt kan aktivt syre med fördel användas. Vi rekommenderar att man använder produkter med aktivt syre som bas i kombination med en aktivator. Använd DELPHIN SPA Shock resp. ShockTabs  tillsammans med DELPHIN SPA Shock Support för att uppnå en bättre effektivitet. Det idealiska värdet av aktivt syre uppgår till 5 – 8 mg/l (ppm) ca 2 timmar efter dosering. Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Klor.

Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlighet om man vill undvika klor. DELPHIN SPA Brom Tabs har en hög desinfektionskraft och är luktfri. Det idealiska bromvärdet är 2–3 mg/l (ppm). Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Shock eller DELPHIN SPA Klor.

Innehåll: 50 tabletter á 20g.

Ytterligare information

Vikt 1 kg